marraskuuta 3, 2023

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Qt Group Oyj, pörssitiedote, 3.11.2023 klo 13:00

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta on ylittänyt viiden prosentin liputusrajan 1.11.2023. Qt Group Oyj vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen 2.11.2023.

Qt Group Oyj:n osakkeiden ja äänten lukumäärä on yhteensä 25 470 211.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

5,0587

0

5,0587

1288450

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

4,88

0

4,88

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

 

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000198031

1288450

0

5

0

A YHTEENSÄ

1288450

 

5

 

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
%-osuus

 

 

 

 

 

 

 

B YHTEENSÄ 

 

 

 

Lisätietoja:

Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj

Puh. 09 8861 8040, mika.palsi@qt.io

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet