31.01.2023

Laitevalmistajat panostavat nyt rekrytointiin ja monialustaisiin ohjelmistokehitystyökaluihin parantaakseen tuottavuutta

Espoo, 31. tammikuuta 2023 - Laitevalmistajat siirtyvät nyt käyttämään monialustaisia ohjelmistokehitystyökaluja ja hankkimaan uutta osaamista toimintansa tehokkuuden parantamiseksi, paljastaa Qt Groupin (Nasdaq Helsinki: QTCOM) tuore tutkimus. Censuswiden Qt Groupille tuottamaan kyselytutkimukseen vastasi 250 sulautettujen laitteiden valmistajaa Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta. Tutkimuksen mukaan makrotalouden haasteet aiheuttavat viivästyksiä ja hintojen nousua IoT-laitteisiin. Suuri osa tutkimukseen vastanneista (38 %) oli kärsinyt viivästyksistä tuotteiden tuomisessa markkinoille, kun taas lähes puolet (48 %) kertoi joutuneensa nostamaan tuotteidensa hintoja.

Makrotalouden haasteiden vaikutusten vähentämiseksi 38 prosenttia vastaajista ilmoitti ottavansa käyttöön monialustaisia ohjelmistokehitystyökaluja, ja 37 prosenttia kertoi keskittyvänsä uuden osaamisen hankkimiseen. Tulevaisuuden näkymät näyttävät kääntyvän positiivisemmiksi teknologia-alan laajojen irtisanomisten jälkeen. Vastaajat mainitsivat myös tuotelinjojen virtaviivaistamisen ja ohjelmistojen uudelleenkirjoittamisen keinoina haastavasta tilanteesta selviytymiseen.

"Viime vuosien epävarma globaali taloustilanne on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä useilla toimialoilla, joten ymmärrettävästi yritykset etsivät nyt keinoja tuottavuutensa parantamiseen", sanoo Qt Groupin Senior Vice President, Product Management Marko Kaasila. "Modernit, monialustaiset ohjelmistotyökalut auttavat tässä taistelussa, sillä alustariippumattomat lähestymistavat antavat kehittäjille mahdollisuuden keskittyä ongelmien ratkaisemiseen. Tämä lisää ohjelmistokehityksen, testauksen ja ylläpidon tehokkuutta ja auttaa valmistajia saamaan tuotteensa nopeammin markkinoille. Laitevalmistajat ovat viime vuosien haasteiden jälkeen paljon paremmin varautuneita kohtaamaan tulevat taantumat ja tuotantoketjujen häiriöt."

Taloudellisista paineista huolimatta tutkimustulokset osoittavat, että laitevalmistajilla on kykyä mukautua suhdannemuutoksiin. Monet tunnistavat tarpeen panostaa käyttökokemukseen ja innovatiiviseen tuotekehitykseen, jotta asiakkaiden odotukset voidaan ylittää. Kokonaisuudessaan investoinnit käyttökokemuksen parantamiseen ovat pysymässä suhteellisen tasaisina useimmilla alueilla. Ainoastaan Isossa-Britanniassa investoinnit käyttökokemukseen ovat vähentymässä: vastaajat aikovat sijoittaa käytettävissä olevasta budjetistaan siihen 37 % verrattuna viime vuoden 42 %:iin. Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Saksassa budjetit ovat sen sijaan kasvamassa: Yhdysvalloissa 40 %:sta 44 %:iin, Ranskassa 34 %:sta 39 %:iin ja Saksassa 27 %:sta 33 %:iin. Merkittävä ero maiden välillä johtuu todennäköisesti Brexitistä ja elinkustannuskriisistä, joiden vaikutukset Iso-Britanniaan ovat muita maita vakavammat. Iso-Britanniassa energiakustannukset ovat merkittävästi Yhdysvaltoja ja muuta Eurooppaa korkeammalla.

Saadakseen investoinneistaan maksimaalisen hyödyn ja tarjotakseen asiakkailleen innovatiivisia käyttöliittymäratkaisuja, laitevalmistajien on voitettava useita haasteita. Autoteollisuudessa vastaajat mainitsivat huolto- ja päivitysvaatimukset keskeisimmäksi haasteekseen (34 %). Terveysteknologian laitevalmistajat nostivat esiin käyttäjätarpeiden tunnistamisen vaikeuden (47 %), kuluttajaelektroniikan valmistajat vaikeuden ymmärtää, miten tuotteita käytetään arjessa (50 %), ja teollisuuden automaatiolaitteiden valmistajat taas kertoivat suurimmiksi haasteikseen käyttöjärjestelmän ja laitteiston tuen (33 %) sekä vaikeuden ymmärtää, miten tuotteita käytetään arjessa (33 %).

"Tutkimustulokset osoittavat, miten laajan haasteiden kirjon kanssa IoT-laitteiden valmistajat joutuvat kamppailemaan. On kuitenkin selvää, että tehokas ja joustava tuotekehityksen elinkaari on keskeinen keino, jonka avulla valmistajat selviytyvät epävakaisissa suhdanteissa ja pystyvät täyttämään kuluttajien ja käyttäjien vaatimukset intuitiivisesta ja innovatiivisesta käyttökokemuksesta", sanoo Qt Groupin Senior Product Manager Peter Schneider. "Laitevalmistajien tulisi panostaa selvästi aiempaa enemmän asiakasymmärrykseen käyttäjä- ja tuoteanalytiikan avulla kasvattaakseen tietämystään siitä, miten laitteita ja sovelluksia arjessa käytetään".

Lisätietoa tutkimuksesta

Censuswiden Qt Groupin puolesta tekemä tutkimus joulukuussa 2022. Tutkimukseen osallistui 250 sulautettujen laitteiden valmistajaa autoteollisuuden, terveydenhuollon, kulutuselektroniikan ja teollisuusautomaation alalla.

Qt Group

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali ohjelmistoyritys, jonka teknologioihin luottavat alojensa johtavat yritykset ja yli 1,5 miljoonaa kehittäjää ympäri maailman kehittäessään käyttäjien rakastamia sovelluksia ja älylaitteita. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta koko tuotekehitysprosessin läpi käyttöliittymäsuunnittelusta ja ohjelmistokehityksestä laadunvarmistukseen ja tuotantoon.

Asiakkaamme toimivat yli 70 eri alalla yli 180 maassa. Qt Group työllistää noin 500 ammattilaista, ja sen liikevaihto oli 121 miljoonaa euroa vuonna 2021. Lue lisää osoitteessa: https://qt.io

Lisätietoja:
pr@qt.io