Katso Kaikki

Pörssitiedotteet

huhtikuuta 4, 2018

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Qt Group Oyj on vastaanottanut 4.4.2018 seuraavan osakkeenomistajan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Jyrki Hallikaisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa viiden prosentin liputusrajan. Jyrki Hallikaisen omistus Qt Group Oyj:stä on yhteensä 1 097 441 osaketta, joka vastaa 4,61 prosenttia Qt Group Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus on muuttunut 12.3.2018.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Qt Group Oyj:n osakepääoma koostuu 23 792 312 osakkeesta.

Lisätietoja:
Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj
Puh. 09 8861 8040, mika.palsi@qt.io

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on kansainvälinen ohjelmistoyhtiö, jolla on vahva asema yli 70 toimialalla. Qt-teknologiaa käytetään miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa ja sitä käyttävät merkittävät globaalit yhtiöt ja kehittäjät maailmanlaajuisesti. Qt mahdollistaa asiakkaillensa ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen luomisen ja se edistää niiden digitaalisia kehityshankkeita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli EUR 36,3 miljoonaa ja se työllistää noin 300 henkilöä. Lue lisää osoitteessa http://qt.io.

Liitteet & Linkit