Katso Kaikki

Pörssitiedotteet

toukokuuta 19, 2020

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Qt Group Oyj Pörssitiedote 19.5.2020 klo 15.00

Qt Group Oyj on vastaanottanut 19.5.2020 seuraavan osakkeenomistajan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa kymmenen prosentin liputusrajan. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Qt Group Oyj:stä on yhteensä 2 252 633 osaketta, joka vastaa 9,43 prosenttia Qt Group Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus on muuttunut 19.5.2020.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Qt Group Oyj:n osakepääoma koostuu 23 889 061 osakkeesta.

Lisätietoja:

Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj
Puh. 09 8861 8040, mika.palsi@qt.io

JAKELU

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Liitteet & Linkit