Katso Kaikki

Pörssitiedotteet

lokakuuta 15, 2020

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Qt Group Oyj Pörssitiedote 15.10.2020 klo 10.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Qt Group Oyj on vastaanottanut 14.10.2020 seuraavan osakkeenomistajan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:
Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa viiden prosentin liputusrajan. Aktia Rahastoyhtiö Oy:n omistus Qt Group Oyj:stä on yhteensä 1 083 813 osaketta, joka vastaa 4,42 prosenttia Qt Group Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus on muuttunut 14.10.2020.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Qt Group Oyj:n osakepääoma koostuu 24 524 590 osakkeesta.

Lisätietoja:
Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj
Puh. 09 8861 8040, mika.palsi@qt.io

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Liitteet & Linkit