huhtikuuta 25, 2024

Qt Group Oyj: Johdon osavuotinen selvitys tammimaaliskuu 2024

Ensimmäinen vuosineljännes 2024: Liikevaihdon kasvu hieman arvioitua heikompi, liikevoitto (EBITA) kasvoi 40,5 prosenttia

Tammi-maaliskuu 2024

  • Liikevaihto kasvoi 12,8 prosenttia 45,1 miljoonaan euroon (40,0 miljoonaa euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 0,4 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 13,9 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) oli 11,0 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa) eli 24,3 prosenttia (19,5 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 9,0 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa) eli 19,9 prosenttia (14,5 %) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,17 euroa).

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.  Liikevaihdon muutosprosentti vertailukelpoisin valuutoin on laskettu muuntamalla vertailukauden 2023 liikevaihto raportointikauden 2024 toteumakurssein ja vertaamalla 2024 toteutunutta liikevaihtoa tähän vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuun 2023 liikevaihtoon.

Avainluvut

1 000 EUROA   1-3/2024   1-3/2023 Muutos, % 1-12/2023
Liikevaihto 45 078  39 971 12,8 % 180 743
Liiketulos (EBITA) 10 961  7 800 40,5 % 55 379
EBITA, % 24,3 % 19,5 % 30,6 %
Liiketulos (EBIT) 8 954  5 792 54,6 % 47 349
EBIT, % 19,9 % 14,5 % 26,2 %
Oman pääoman tuotto % 6,0 % 4,9 % 33,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 6,9 % 4,7 % 35,6 %
Korollinen vieras pääoma 1 4 463  28 271 -84,2 % 20 513
Rahavarat 1 34 436  23 071 49,3 % 33 595
Nettovelkaantumisaste % 1 -23,1 % 5,7 % -10,7 %
Omavaraisuusaste %1 71,6 % 54,2 % 64,4 %
Tulos/osake, EUR 0,30 0,17 73,5 % 1,40
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 0,30  0,17 73,4 % 1,39
Henkilöstö, keskimäärin 797  699 14,0 % 732

1 Kauden lopussa

Toimitusjohtaja Juha Varelius

Qt Groupin liikevaihdon kasvu jäi vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman arvioitua heikommaksi siitäkin huolimatta, että vahvasta vertailukaudesta johtuen alkuvuoden maltillinen kasvu oli odotettua. Tammi-maaliskuussa 2024 liikevaihto oli 45,1 miljoonaa euroa eli liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 13,9 prosenttia. Liikevaihdon arvioitua heikompi kasvu johtui pääasiassa jakelulisenssien arvioitua heikommasta myynnistä. Muutoin lisenssikanta on jatkanut tasaista kasvuaan.

Liikevoitto (EBITA) oli 11,0 miljoonaa euroa eli 24,3 prosenttia liikevaihdosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kasvua viime vuoden vertailukauteen nähden kertyi 40,5 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa 2024 henkilöstömäärämme kasvoi 31 työntekijällä ja oli maaliskuun lopussa yhteensä 806. Edellisvuoden maaliskuun loppuun verrattuna henkilöstömäärämme on kasvanut 14,1 prosenttia. Jatkamme edelleen henkilöstön rekrytointia ja panostusta tutkimus- ja tuotekehitykseen painopisteenä strategisesti tärkeät kasvukohteet ja -alueet.

Vuoden 2024 alussa julkaisimme kaksi merkittävää kumppanuutta. Lähdimme mukaan Amazon Web Services (AWS) ohjelmistovetoisen ajoneuvokehityksen ekosysteemiin. Qt on yksi harvoista AWS Marketplace -palvelussa saatavilla olevista käyttöliittymien (Human Machine Interface, HMI) kehitysympäristöistä. Aloitimme myös yhteistyön maailman johtavan autoteollisuuden puolijohdetoimittajan Infineon Technologies AG:n kanssa. Yhteistyön myötä Infineonin grafiikkatuetut TRAVEO™ T2G Cluster -mikro-ohjaimet ovat nyt saatavilla Qt:n kevyen ja suorituskykyisen kehitysympäristön ja helppokäyttöisten kehittäjätyökalujen kanssa. Uusi ratkaisu mahdollistaa entistä tehokkaamman graafisten käyttöliittymien (GUI) kehitystyön.

Meillä on erinomaiset lähtökohdat kasvattaa asemaamme sekä ohjelmistokehitystyökalujen että laadunvarmistuksen markkinoilla niin Qt ekosysteemin piirissä kuin sen ulkopuolellakin. Jatkamme viime syksynä julkaisemamme kasvustrategiamme toteuttamista ja olemme luottavaisia, että kasvuvauhtimme paranee etenkin vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla ja koko vuoden osalta liikevaihtomme kasvaa aiemmin julkaistun ennusteemme mukaisesti.

Näkymät 2024

Arvioimme, että koko vuoden 2024 liikevaihto kasvaa vertailukelpoisin valuutoin 20-30 prosenttia edellisvuodesta ja että liikevoittomarginaali (EBITA-%) on 25-35 prosenttia vuonna 2024.

Tiedotustilaisuus

Qt Group järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden 25. huhtikuuta 2024 klo 15.30-16.30 Itämerentornissa Helsingissä sekä webcast-lähetyksenä www.qt.io/sijoittajat. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Juha Varelius ja talousjohtaja Jouni Lintunen. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048456.

Lisätietoja:
Juha Varelius, toimitusjohtaja, p. +358 9 8861 8040

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Liitteet & Linkit