lokakuuta 26, 2023

Qt Group Oyj päivittää pitkän tähtäimen tavoitteitaan ja tähtää liikevaihtonsa kaksinkertaistamiseen vuoteen 2027 mennessä

Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2023 päättänyt päivittää yhtiön taloudellisia tavoitteita vuoteen 2027 ulottuvalle uudelle strategiakaudelle.  

Hallituksen päätöksen mukaan yhtiö tavoittelee vuoteen 2027 ulottuvalla uudella strategiakaudella

  • 20-30% vuosittaista liikevaihdon kasvua, mikä tarkoittaa, että yhtiö enemmän kuin kaksinkertaistaa liikevaihtonsa tulevien neljän vuoden aikana
  • vähintään 25 prosentin liikevoittomarginaalia (EBITA-%)

Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat jatkossakin merkittävästi yhtiön raportoimaan liikevaihtoon.

Qt on ainutlaatuisessa asemassa kansainvälisillä sulautettujen ohjelmistojen markkinoilla, joiden potentiaali on tulevaisuudessa valtava. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa ohjelmakehitysprosessin kaikissa vaiheissa suunnittelusta ohjelmistokehitykseen ja edelleen testaukseen. Ratkaisumme soveltuvat sekä edullisiin että korkean lisäarvon tuotteisin ja mahdollistavat asiakkaille nopeamman tuotekehityksen ja -lanseerauksen, vähentävät riskejä, säästävät kustannuksia ja edesauttavat asiakkaitamme luomaan laadukkaampia tuotteita.

Pyrimme asetettuihin uuden strategiakauden tavoitteisiin ensi sijassa orgaanisella kasvulla hyödyntäen vahvaa tuoteportfoliotamme ja tuotekehitystämme sekä maailmanlaajuista myyntiverkostoamme. Tarjoamalla asiakkaillemme entistä korkeamman lisäarvon ratkaisuja mahdollistamme itsellemme entistä suuremman osuuden asiakkaidemme tuotekehitysbudjeteista.

Orgaanisen kasvun lisäksi etsimme aktiivisesti strategiaamme tukevia täsmähankintoja yritysostojen kautta.   

Yhtiön tarkoituksena on pidättäytyä osingonjaosta toistaiseksi.

Qt Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Juha Varelius, toimitusjohtaja, p. +358 9 8861 8040

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io