helmikuuta 27, 2023

Qt Group Oyj: Osakkeiden merkintä optiooikeuksilla 2016

Qt Group Oyj:n optio-oikeuksilla 2016 on 10.12. – 31.12.2022 merkitty yhteensä 5 626 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 27 229,84 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 25 470 211 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 27.2.2023. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 28.2.2023 alkaen.

Merkintäaika optio-oikeuksilla 2016 alkoi 19.12.2019 ja on päättynyt 31.12.2022.

Lisätietoja:

Lakiasiainjohtaja Mika Pälsi,
Puhelin: +358 9 8861 8040

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io