elokuuta 3, 2023

Qt Group Oyj: Puolivuosikatsaus tammikesäkuu 2023

Toinen vuosineljännes 2023: Kannattava kasvu jatkui toimintaympäristön haasteista huolimatta

Huhti-kesäkuu 2023
 

  • Liikevaihto kasvoi 17,2 prosenttia 43,5 miljoonaan euroon (37,1 miljoonaa euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli -0,6 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 19,0 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) oli 12,5 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa) eli 28,7 prosenttia (26,9 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 10,5 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa) eli 24,1 prosenttia (24,4 %) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,41 euroa).

Tammi-kesäkuu 2023
 

  • Liikevaihto kasvoi 21,5 prosenttia 83,4 miljoonaan euroon (68,7 miljoonaa euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 0,1 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 21,3 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) oli 20,3 miljoonaa euroa (15,6 miljoonaa euroa) eli 24,3 prosenttia (22,7 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 16,3 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa) eli 19,5 prosenttia (20,0 %) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,56 euroa).

 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.  Liikevaihdon muutosprosentti vertailukelpoisin valuutoin on laskettu muuntamalla vertailukauden 2022 liikevaihto raportointikauden 2023 toteumakurssein ja vertaamalla 2023 toteutunutta liikevaihtoa tähän vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuun 2022 liikevaihtoon.

Avainluvut

1 000 EUROA

 4-6/2023

 4-6/2022

Muutos, %

 1-6/2023

1-6/2022

Muutos, %

 1-12/2022

Liikevaihto

     43 469

     37 090

17,2 %

      83 440

      68 661

21,5 %

   155 318

Liiketulos (EBITA)

     12 492

        9 971

25,3 %

      20 292

      15 558

30,4 %

      42 249

   EBITA, %

28,7 %

26,9 %

 

24,3 %

22,7 %

 

27,2 %

Liiketulos (EBIT)

     10 484

        9 052

15,8 %

      16 277

      13 720

18,6 %

      36 870

   EBIT, %

24,1 %

24,4 %

 

19,5 %

20,0 %

 

23,7 %

Oman pääoman tuotto %

8,5 %

19,0 %

 

13,2 %

26,2 %

 

49,6 %

Sijoitetun pääoman tuotto %

8,5 %

12,6 %

 

13,1 %

19,1 %

 

41,5 %

Korollinen vieras pääoma1

     29 051

     19 934

45,7 %

     29 051

      19 934

45,7 %

      28 159

Rahavarat1

     26 821

     18 615

44,1 %

      26 821

     18 615

44,1 %

        8 815

Nettovelkaantumisaste %1

2,3 %

2,4 %

 

2,3 %

2,4 %

 

22,3 %

Omavaraisuusaste %1

56,6 %

52,7 %

 

56,6 %

52,7 %

 

52,8 %

Tulos/osake, EUR

0,31

          0,41

-23,5 %

0,48

           0,56

-13,6 %

1,36

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR

          0,31

           0,40

-21,6 %

           0,48

           0,55

-11,5 %

           1,36

Henkilöstö, keskimäärin

           717

            574

25,0 %

           708

            555

27,7 %

            603

 

1 Kauden lopussa

Toimitusjohtaja Juha Varelius

 

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä Qt Groupin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 19 prosenttia ja oli 43 miljoonaa euroa. Sulautettujen laitteiden valmistamiseen tarvittavien kehittäjälisenssien myynti kasvoi hyvin, mikä tukee myös jakelulisensseistä saatavaa tuloa pitkällä aikavälillä. Jakelulisenssien liikevaihto on kehittynyt hyvin koko katsauskauden ajan. Haastava makrotaloudellinen toimintaympäristö näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan myynnissä ja konsultointipalveluiden kysynnässä.

 

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBITA) oli 12 miljoonaa euroa, kasvaen 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. EBITA-marginaali oli 29 prosenttia. Liiketoiminnan skaalautuvuuden ja hyvän taloudellisen suorituskyvyn ansiosta kykymme ylläpitää kannattavuutta on erittäin hyvällä tasolla. Olemme edelleen tehneet tarvittavia kasvuinvestointeja myyntiin tukeaksemme kasvutavoitteitamme.

 

Huhtikuussa julkaistu Qt 6.5 LTS -versio toi mukanaan useita merkittäviä ominaisuuksia ja parannuksia grafiikkaan ja käyttöliittymäkehitykseen sekä sovelluksen taustajärjestelmään. Uusi Qt Quick Effect -moduuli tarjoaa valmiita graafisia efektejä, joita on helppo yhdistää ilman suorituskyvyn kärsimistä. Lisäksi paransimme yhteyksiä verkkopalveluihin eri moduuleissa, mikä sujuvoittaa web-pohjaisten toimintojen integrointia sovelluksiin ja tiedonvaihtoa eri laitteiden väliä. Julkaisimme toisella vuosineljänneksellä myös mm. Axivion Suite 7.6, Qt for MCUs 2.5 LTS sekä Qt Design Studio 4.2 -ohjelmistoversiot.

 

Asiakasyrityksillemme tuotekehitysprosessin sujuvoittaminen ja huippuluokan käyttökokemuksen tuottaminen loppuasiakkaalle on elintärkeää, ja mahdollisuutemme kiihdyttää liikevaihdon kasvua vuoden jälkipuoliskolla ovat erittäin hyvällä tasolla. Pidämme koko vuotta koskevan tulosohjeistuksemme muuttumattomana.

 

Näkymät 2023

 

Arvioimme, että koko vuoden 2023 liikevaihto kasvaa vertailukelpoisin valuutoin 20-30 prosenttia edellisvuodesta ja että liikevoittomarginaali (EBITA-%) on 20-30 prosenttia vuonna 2023.

 

Tiedotustilaisuus

 

Qt Group järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden 3. elokuuta 2023 klo 15.00–16.00 Sanomatalossa, Helsingissä sekä webcast-lähetyksenä www.qt.io/sijoittajat. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Juha Varelius ja talousjohtaja Jouni Lintunen. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010163

Lisätietoja:
Juha Varelius, toimitusjohtaja, p. +358 9 8861 8040

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Liitteet & Linkit