Katso Kaikki

Pörssitiedotteet

joulukuuta 21, 2020

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Qt Group Oyj Pörssitiedote 21.12.2020 klo 15.00

Qt Group Oyj on vastaanottanut 21.12.2020 seuraavan osakkeenomistajan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa viiden prosentin liputusrajan. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Qt Group Oyj:stä on yhteensä 1 197 000 osaketta, joka vastaa 4,88 prosenttia Qt Group Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus on muuttunut 18.12.2020.

 

Tämän ilmoituksen antopäivänä Qt Group Oyj:n osakepääoma koostuu 24 524 590 osakkeesta.

Lisätietoja:
Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj
Puh. 09 8861 8040, mika.palsi@qt.io

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Liitteet & Linkit