Qt World Summit 2023: Berlin awaits! Join us now
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt6.5がご利用いただけます。 詳細はこちら

10月 11, 2023

Qt 6.6 リリース

Read Article

8月 21, 2023

FFmpeg + Android

Read Article

10月 06, 2021

Qt 6.2 LTSをリリースしました!

Read Article

6月 05, 2020

Qt 5.15 LTSリリース

Read Article