Qt World Summit 2023: Berlin awaits! Join us now
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt6.5がご利用いただけます。 詳細はこちら

10月 11, 2023

Qt 6.6 リリース

Read Article

11月 17, 2023

商用 LTS Qt 5.15.16 リリース

Read Article

11月 11, 2023

qtpip: 商用 Qt for Python パッケージ入手ツール

Read Article

9月 04, 2023

商用LTS Qt 5.15.15 リリース

Read Article

6月 19, 2023

商用Qt 5.15.14 LTS リリース

Read Article

Qt 6: Elevate Your Cross-Platform Development

Explore Qt 6

2月 08, 2022

Qt商用ライセンスがシンプルになりました!

Read Article