Qt World Summit 2023: Berlin awaits! Join us now
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt6.5がご利用いただけます。 詳細はこちら

10月 11, 2023

Qt 6.6 リリース

Read Article

11月 21, 2022

Qt Design Studio 3.8 リリース

Read Article

10月 18, 2022

Qt Design Studio 3.7 リリース

Read Article