Qt World Summit 2023: Berlin awaits! Join us now
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt6.5がご利用いただけます。 詳細はこちら

1月 17, 2022

Qt Design Studio 2.3 新機能

Read Article

8月 18, 2021

Qt Design Studio 2.2 ベータ版をリリース

Read Article