Hallinnointi

 

Qt Groupin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodi 2020:a.

Qt Groupissa yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen perusperiaatteet ovat rehellisyys, vastuuntuntoisuus, tasapuolisuus ja avoimuus. Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa:

  • Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä
  • Yhtiö organisoidaan, sen toimintaa suunnitellaan ja johdetaan sekä harjoitetaan noudattaen sellaisia ammatillisia vaatimuksia, jotka ovat huolellisten ja vastuuntuntoisten hallitusten jäsenten yleisesti hyväksymiä
  • Yhtiön varallisuutta hoidetaan tunnollisesti
  • Yhtiö tiedottaa toiminnastaan kaikille markkinaosapuolille aktiivisesti, avoimesti ja tasapuolisesti
  • Yhtiön johto, hallinto ja henkilöstö ovat riittävän sisäisen ja ulkoisen valvonnan alaisia

Aiheeseen liittyvät dokumentit

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Lue lisää

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Lue lisää

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Lue lisää

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Lue lisää

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Lue lisää

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Lue lisää

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Lue lisää

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Lue lisää

Päivitetty: 16.02.2024