Qt GROUP SIJOITUKSENA

Qt Group auttaa yrityksiä luomaan alansa johtavia tuotteita, joita käyttäjät rakastavat

+1.5M

kehittäjää

+70

asiakastoimialoja

+3,500

kaupallista asiakasta

Tarjoamme yrityksille kyvyn vastata yhä kasvaviin ohjelmistomarkkinoiden vaatimuksiin, joita ohjailevat erilaisten sulautettujen laitteiden määrän eksponentiaalinen kasvu ja ohjelmistokehityksen nopeutuva julkaisusykli. Mobiili- ja työpöytäsovellusten kehittäminen on ollut Qt:n toimintojen ytimessä aina Qt:n kehitysympäristön ensimmäisen julkisen version julkaisusta lähtien vuodesta 1995. Näemme myös sulautettujen laitteiden markkinoilla edelleen suurta potentiaalia: graafisia käyttöliittymiä (GUI) lisätään miljardeihin arkisiin laitteisiin. Asiakkaamme toimivat yli 70 toimialalla, kuten autoteollisuuden, terveysteknologian, teollisuusautomaation ja kulutuselektroniikan laite- ja sovellusvalmistajina.

Koska ohjelmistojen määrä maailmassa kasvaa ja ohjelmistot monimutkaistuvat uusien ominaisuuksien ja toimintojen myötä, myös niiden toimintaa eri laitteilla ja alustoilla testaavien laadunvarmistustyökalujen kysyntä kasvaa. Yleisesti arvioidaan, että jopa 30 prosenttia ohjelmistokehityksen kustannuksista syntyy ohjelmiston testauksesta ja laadunvarmistuksesta. Automatisoimalla prosesseja niin pitkälle kuin mahdollista ohjelmistokehittäjät ja laadunvarmistusinsinöörit suoriutuvat paremmin alati nopeutuvasta julkaisusyklistä. 

Qt Groupin ainutlaatuinen tuotevalikoima käsittelee tuotekehitysprosessin jokaista vaihetta integroituna työkaluketjuna tai erillisinä työkaluina ja kehitysympäristönä tilanteen mukaan. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuotekehityksensä tuottavuutta prosessin jokaisessa vaiheessa, aina käyttöliittymän suunnittelusta ja sovelluskehityksestä testaukseen ja käyttöönottoon. 

Tuoteportfoliomme

Qt:n kehitysympäristö ja työkalut

Mobiili- ja työpöytäsovelluksista sulautettuihin laitteisiin: Qt:n kehitysympäristö ja laajat ohjelmistokehitystyökalut tarjoavat kaiken tarvittavan koko tuotevalikoiman kehittämiseen ja käyttöönottoon. Asiakkaamme voivat luoda sekä kauniita että tehokkaita sovelluksia ja laitteita samaa koodipohjaa hyödyntämällä mille tahansa laitteistolle, käyttöjärjestelmälle tai jopa suoraan raudalle (ilman käyttöjärjestelmää). Qt:n monialustainen ohjelmistokehitysympäristö on lisensoitu kaupallisilla ja avoimen lähdekoodin lisensseillä.

Käyttöliittymän suunnittelu

Työkalujemme avulla graafikot, tekniset taiteilijat ja käyttöliittymäsuunnittelijat tuovat tuotteen käyttökokemuksen uudelle tasolle. Työkaluillamme designer-tiimit voivat ohittaa perinteiset hahmotelmat ja siirtyä suoraan tekemään toiminnallisia käyttöliittymiä, jotka ovat valmiita testattavaksi ja käytettäväksi millä tahansa alustalla. Suunnittelijoiden ja kehittäjien tuominen lähemmäs toisiaan parantaa yhteistyötä ja nopeuttaa tuotekehitystä huomattavasti, mahdollistaen käyttäjien rakastamien tuotteiden luomisen. 

Laadunvarmistus ja testaus

Laadunvarmistus ja testaustyökalumme varmistavat työpöytä-, mobiili- ja web-sovellusten sekä sulautettujen laitteiden laadun riippumatta käytetystä alustasta. Tuoteportfoliomme kattaa dynaamiset testaustyökalut ja staattiset analyysityökalut eri tarkoituksiin automaattisesta graafisen käyttöliittymän (GUI) testauksesta koodikattavuuden hallintaan ja arkkitehtuurin ja koodityylin tarkistamiseen. 

Markkinatrendit Qt Groupin kasvuajureina

Ohjelmistokehityksessä on havaittavissa kolme merkittävää trendiä, joiden uskomme vaikuttavan myönteisesti Qt Groupin kasvumahdollisuuksiin:

1. Asiakaskokemuksen kasvava merkitys

Trendi, joka alkoi ensimmäisistä älypuhelimista: ohjelmistot määrittelevät tuotteiden arvon. Erinomainen ja mieleenpainuva käyttökokemus luo merkittävän kilpailuedun ja varmistaa tuotteen menestyksen markkinoilla.

2. Monialustaisuus

Modernit brändit pyrkivät tuottamaan yhtenäisen käyttäjäkokemuksen erilaisilla laitteistoilla ja käyttöjärjestelmillä rakennettujen tuotteiden ja kumppanisovellusten välillä, kattaen koko tuotemalliston premium -tasosta halvan hintaluokan tuotteisiin. Monialustaisen ohjelmistokehitystyökalun avulla yritykset voivat hyödyntää samaa lähdekoodia kaikissa tuotteissaan, mikä parantaa tuottavuutta ja nopeuttaa tuotteiden saamista markkinoille.

3. Automaattisen testauksen ja laadunvarmistuksen tarve kasvaa

Koska ohjelmistokehityksen julkaisusyklit nopeutuvat, ohjelmistokehittäjät ja laadunvarmistusinsinöörit käyttävät enenevissä määrin automatisoituja laadunvarmistus- ja testaustyökaluja löytääkseen ja korjatakseen virheet ja epäoptimaalisen koodin jo prosessin varhaisessa vaiheessa. Ilman automatisoituja testaustyökaluja tuotekehitystiimien on lähes mahdotonta pysyä julkaisusyklien tahdissa. Automaattinen laadunvarmistus säästää ohjelmistokehityksen kustannuksia, kun ohjelmistokehittäjien koodin tarkistuksiin käyttämä aika vähenee ja virheet päästään korjaamaan nopeasti.

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2023 päättänyt päivittää yhtiön taloudellisia tavoitteita vuoteen 2027 ulottuvalle uudelle strategiakaudelle.  

Hallituksen päätöksen mukaan yhtiö tavoittelee vuoteen 2027 ulottuvalla uudella strategiakaudella

  • 20-30% vuosittaista liikevaihdon kasvua, mikä tarkoittaa, että yhtiö enemmän kuin kaksinkertaistaa liikevaihtonsa tulevien neljän vuoden aikana
  • vähintään 25 prosentin liikevoittomarginaalia (EBITA-%)

Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat jatkossakin merkittävästi yhtiön raportoimaan liikevaihtoon.

Qt on ainutlaatuisessa asemassa kansainvälisillä sulautettujen ohjelmistojen markkinoilla, joiden potentiaali on tulevaisuudessa valtava. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa ohjelmakehitysprosessin kaikissa vaiheissa suunnittelusta ohjelmistokehitykseen ja edelleen testaukseen. Ratkaisumme soveltuvat sekä edullisiin että korkean lisäarvon tuotteisin ja mahdollistavat asiakkaille nopeamman tuotekehityksen ja -lanseerauksen, vähentävät riskejä, säästävät kustannuksia ja edesauttavat asiakkaitamme luomaan laadukkaampia tuotteita.

Pyrimme asetettuihin uuden strategiakauden tavoitteisiin ensi sijassa orgaanisella kasvulla hyödyntäen vahvaa tuoteportfoliotamme ja tuotekehitystämme sekä maailmanlaajuista myyntiverkostoamme. Tarjoamalla asiakkaillemme entistä korkeamman lisäarvon ratkaisuja mahdollistamme itsellemme entistä suuremman osuuden asiakkaidemme tuotekehitysbudjeteista.

Orgaanisen kasvun lisäksi etsimme aktiivisesti strategiaamme tukevia täsmähankintoja yritysostojen kautta.   

Yhtiön tarkoituksena on pidättäytyä osingonjaosta toistaiseksi.

Analyytikkoseuranta

Seuraavat analyytikot seuraavat tietojemme mukaan Qt Group Oyj:tä:

Lue lisää

Päivitetty: 26.03.2024