Riskienhallinta

 

Qt Groupissa ei toistaiseksi ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Sisäiselle tarkastukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan ainakin yhtiön nykyisessä liiketoiminnan volyymissa yhtiön laki- ja taloustoimintojen toimesta.

Hallitus vahvistaa yhtiön riskienhallinnan toimintaperiaatteet sekä ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta.

Tavoitteena on Qt Group-konsernin liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet huomioon ottaen merkittävimpien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden optimaalinen hallinta siten, että konsernin strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä, niihin varautumista ja riskienhallinnan periaatteita on selostettu hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetussa selvityksessä.

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Päivitetty: 13.02.2023