Sisäpiiri

 

Qt Group noudattaa Nasdaq Helsingin suositusta listayhtiöiden sisäpiiriohjeeksi.

Sisäpiiriohjeen noudattamisesta ja ilmoitusvelvollisuuden seurannasta vastaa yhtiön lakiasiainjohtaja.

Johdon liiketoimet

Päivitetty: 13.02.2023