Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, “MAR”) mukaisia Qt Group Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.

Ilmoitukset on tehtävä Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Qt Group Oyj julkistaa tiedot viipymättä ilmoituksen saatuaan.

 • Johdon omistukset
 • Johdon liiketoimet
 • Johdon muut liiketoimet
 
 
 

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen

 1. Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle 13.10.2021 alkaen ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/
  Asiointipalvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Tarkemmat ohjeet Finanssivalvonnan sivulla: https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/johdon-liiketoimet/ 

  Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

  Qt Group Oyj:n LEI-tunnus 743700GO2XU2ZYYDKW67
  Qt Group Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus QTCOM
  Qt Group Oyj:n osakkeen ISIN-koodi FI4000198031

 2. Lomakkeen täyttämisen jälkeen lähetä ilmoituksen tiedot välittömästi Qt Group Oyj:lle joko
  1. kopioimalla ilmoituksen pörssitiedotemuotoinen tiivistelmä (kolmas sivu asiointipalvelussa) suoraan sähköpostin viestikenttään ja lähettämällä osoitteeseen trading@qt.io 

   TAI

  2. tallentamalla viimeisen sivun pdf-lomake ennen ilmoituksen lähettämistä Finanssivalvonnalle. Lähetä tallennettu pdf-lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen trading@qt.io

Qt Group Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Lisätietoja

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta: https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/

Päivitetty: 13.02.2023