Liputusilmoitukset

 

Arvopaperimarkkinalain mukaan listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Qt Group Oyj on vastaanottanut seuraavat liputusilmoitukset:

Päivä Ilmoitus Muut materiaalit
21.12.2020

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa viiden prosentin liputusrajan.

Pörssitiedote 21.12.2020
15.10.2020

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa viiden prosentin liputusrajan.

Pörssitiedote 15.10.2020
19.5.2020

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa kymmenen prosentin liputusrajan.

Pörssitiedote 19.5.2020
Päivä Ilmoitus Muut materiaalit
4.4.2018

Jyrki Hallikaisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alitti viiden prosentin liputusrajan.

Pörssitiedote 4.4.2018
1.2.2018

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta ylitti viiden prosentin liputusrajan.

Pörssitiedote 1.2.2018

Päivitetty: 13.02.2023