Hallituksen jäsenet

Robert Ingman

s. 1961, DI, KTM
Qt Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen. 

Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Ingman Group Oy Ab:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Arla Ingman Oy Ab:ssä (2007–2011) ja toimitusjohtajana Ingman Foods Oy Ab:ssä (1997–2006). Etteplan Oyj:n, Digia Oyj:n ja Halti Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsen. Riippumaton yhtiöstä.

Leena Saarinen

s. 1960, ETM
Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2022. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.

Hallitusammattilainen. Hallituksen puheenjohtaja Palmia Oy:ssä ja Helsinki School of Business Ab:ssä. Hallituksen jäsen Handelsbanken Suomessa, Etteplan Oyj:ssä ja  Reka Industrial Oyj:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Suomen Lähikauppa Oy:ssä (2007–2010), pääjohtajana Altia Corporation Oy:ssä (2005–2007) ja eri tehtävissä Unileverillä (1990–2005). Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Mikko Marsio

s. 1971, DI
Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2018. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Toimii nykyisin tulosjohtajana (Chief Revenue Officer) ja johtoryhmän jäsenenä Cadmatic Oy:ssä. Työskennellyt aiemmin SVP, Digital business and Software in Process Industries division ABB:llä (2017-2020), sekä erilaisissa johtotehtävissä mm. Empower Groupissa (2016-2017), Dovre Group Oyj:ssä (2012-2015), Hewlett-Packardilla (2005-2008) ja Fortum Oyj:ssä (1996- 2001). Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Mikko Välimäki

s. 1976, FT, OTK
Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2022. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Yrittäjä ja sijoittaja. Mukana useissa startup-yrityksissä mm. Ellie Technologies Oy hallituksen puheenjohtaja ja IQM Finland Oy hallituksen jäsen. Toiminut aiemmin perustamansa Tuxera Oy:n toimitusjohtajana (2009-2019) sekä muissa startup-yrityksissä. Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Marika Auramo

s. 1967, MBA
Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2023. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. 

Toimii tällä hetkellä SAP EMEA-alueen operatiivisena johtajana. Sitä ennen toiminut useissa eri johtotehtävissä SAPin organisaationssa, mm. SAP Amerikka-yksikön operatiivisena johtajana (2017-2019), toimialajohtajana EMEA alueella (2015-2017) ja Nordic-ja Baltia alueen toimitusjohtajana (2019-2021). Toiminut aikaisemmin useissa start-up yrityksissä (1990-1998). Digital Workforce Services Oy:n hallituksen jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Matti Heikkonen

s. 1976, DI
Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2023. Hallituksen palkitsemis- ja nimitystoimikunnan jäsen.

Toimii tällä hetkellä Enreach for Enterprises -yhtiön toimitusjohtajana (2021-). Aiemmin toiminut Benemen Oy:n toimitusjohtajana (2018–2021), Questback AS varatoimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä (2010–2018), sekä Digium Oy:n toimitusjohtajana (2007-2010). Työskennellyt aiemmin erilaisissa johtotehtävissä Nokialla (2004–2007). QPR Software Oyj:n hallituksen jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Hallituksen valiokunnat

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Tehtävä

Qt Groupin Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävä on valmistella ja seurata palkitsemisjärjestelmiä yrityksen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Valiokunta myös valvoo, että yrityksen päätöksenteko on puolueetonta, sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja arvioi toimitusjohtajan sekä hänen suorien alaistensa nimitykset, palkkaukset ja korvaukset, sekä muun henkilöstön kannustinohjelmat.

Lisäksi Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee varsinaista yhtiökokousta varten ehdotuksen, joka sisältää (a) hallituksen jäsenten lukumäärän, (b) hallituksen jäsenet, (c) hallituksen puheenjohtajan, -varapuheenjohtajan sekä -jäsenten palkkiot ja (d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet:

  • Leena Saarinen, puheenjohtaja
  • Robert Ingman
  • Matti Heikkonen

Tarkastusvaliokunta

Tehtävä

Qt Groupin tarkastusvaliokunnan tehtävä on avustaa hallitusta yrityksen talousraportoinnin, kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä muiden taloustietojen jakamisen tasapainoisuuden, läpinäkyvyyden ja selvyyden varmistamisessa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet:

  • Mikko Marsio, puheenjohtaja
  • Marika Auramo
  • Mikko Välimäki

Päivitetty: 15.03.2023