Qt World Summit 2023: Berlin awaits! Join us now
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt6.5がご利用いただけます。 詳細はこちら

October 10, 2023

Qt 6.6 Released!

Read Article

April 01, 2020

Qt 5.14.2 Released

Read Article

January 27, 2020

Qt 5.14.1 Released

Read Article

January 10, 2020

Qt knowledge drop – January

Read Article

December 12, 2019

Qt 5.14 released!

Read Article

Qt 6: Elevate Your Cross-Platform Development

Explore Qt 6

October 28, 2019

Qt 5.14, Android multi ABI, and CMake

Read Article